Beh do choca Logo

O Jožovi

Memorial Joža Čajku

Bol to v prvom rade milý, úprimný, rozvážny, šikovný skaut, športovec a priateľ s veľkým srdcom. O jeho charaktere, schopnostiach a vlastnostiach by sa dalo veľa rozprávať. Tí, čo ste ho však poznali osobne, určite viete, že nikdy nemal rád chvály na svoju osobu, takže sa radšej držme faktov.

Narodil sa v 5. marca 1985 v Dolnom Kubíne. Už od detstva prejavoval zmysel pre detail, získal niekoľko ocenení za modelovanie lodí a lietadiel. Vďaka skautingu spozsal množstvo kamarátov a priateľov, zamiloval si šport a prírodu. Zo športu sa venoval hlavne cestnej a horskej cyklistike, korčuľovaniu, turistike a horolezectvu vo všetkých podobách. Ako turista a horolezec pôsobil v horách na Slovensku, Poľsku, Taliansku a Francúzsku. Istý čas sa venoval aj jaskyniarstvu. Medzi jeho záľuby patrilo aj tvorba a správa webstránok a fotografovanie zamerané hlavne na prírodu. Jeho fotky môžete nájsť s dobrými hodnoteniami od fotografov aj na špecializovaných webstránkach.

Absolvoval SOU v Kňažej ako mechanik strojov a zariadení. V období štúdia na strednej škole venoval veľa času práci so skautami, každé leto trávil čas popri práci aj v letnom skautskom tábore

V lete 2009 získal na Strojníckej fakulte STU v Bratislave titul strojný inžinier. Popri štúdiu pracoval v sťahovacej službe, v cykloservise, robil výškové či stavebné práce. Bol mimoriadne obľúbený v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre, kde počas vysokej školy robil zvukového technika na rôznych akciách. Myslím, že iba v dobrom ho spomínajú aj spolužiaci zo strojníckej fakulty STU. O tom, že mal pred sebou sľubnú odbornú kariéru asi nikto nepochyboval. Nestalo sa tak, 30. decembra 2009 zahynul pri páde z Ostrého Roháča.

Všetkým, čo sme ho poznali chýba jeho večne prítomný úsmev, jedinečný zmysel pre humor, radosť zo života, zodpovednosť a ochota pomôcť s čímkoľvek, hlavne ak sa to týkalo dobrej veci. Svoje by o tom asi vedeli hovoriť jeho rodina, skauti, kamaráti horolezci, cyklisti, UPeCečkári, kolegovia z práce.

Nie je tu medzi nami fyzicky, ale je určite veľkým príkladom, ako zmyslupne využiť čas, hľadieť s optimizmom a pokojom okolo seba a tak naplno prežiť každý deň.